dilluns, 19 d’octubre de 2009

RESPECTAR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT


El 72 % dels conductors no respecte la distància mínima de seguritat de metre i mig,a l'hora d'avançar els ciclistes.Aquests és un dels col.lectius més vulnerables de la carretera.La seva sinistralitat ha crescut més del 14 % en els últims anys.
Segons un estudi realitzat pel RACE sobre 3450 ciclistes,el 55 % dels enquestats asseguen que han sofert algun accident de consideració,i 3 de cada 4 reconeix viure situacions de perill amb certa freqüència, quan viatja amb bicicleta.
El lloc més temut pels usuaris de la bicicleta són les rotondes,puix que més del 50 % dels automobilistes no els cedeixen el pas.Altres situacions de perill són el pas de camions a gran velocitat.
3 de cada 4 accidents és produeixen en vies interurbanes,i gairebé la meitat en cap de setmana.Hi han dos trams d'edat on és concentren prop del 35 % dels morts.Els majors de 70 anys amb el 18 % sobre el total,i el grup de 40 a 49 anys amb el 16 %.Pere Pirincho.