dijous, 2 d’octubre de 2008

ELS SONS DE L'AIGUAYoshihiro Kawasaki és un enginyer de só nascut al Japó.Es creador sonor especialitzat en projectes per internet relacionats amb grabacions ambientals, d'entorns urbans i rurals.El nipò capta molts dels seus sons en els viatges que realitza.
En el seu últim treball:

Acquascape,s'escolten sons d'aigua de diferents indrets del món.El Yoshihiro té conectats tres llocs:l'estany de Sanshiro a l'universitat de Tokio,que recull les aigues pluvials de la capital,el Suikin-Kutsu,del temple de Shokokuji a Kyoto,i una font de la ciutat de Mumbai(India).L'aigua és un dels temes més importants del segle XXI i Acqua-scape,és un intent de dissenyar una infraestructura per desarrollar sensibilitat global vers aquest element líquid vitalper la nostra vida.www.aqua-scape.jp.Pere Pirincho.